Login 
กันยายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(36)     1 2 3 4 5
(37) 6 7 8 9 10 11 12
(38) 13 14 15 16 17 18 19
(39) 20 21 22 23 24 25 26
(40) 27 28 29 30      
พฤศจิกายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(45) 1 2 3 4 5 6 7
(46) 8 9 10 11 12 13 14
(47) 15 16 17 18 19 20 21
(48) 22 23 24 25 26 27 28
(49) 29 30          
ตุลาคม 2020
แผนปฎิบัติงาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK40         01
02
03
WK41 04
05
ดูเหตุการณ์นี้ตารางสรุปเงินโอน สปสช.(UC)
ดูเหตุการณ์นี้เงินโอน RCM
06
07
08
09
10
WK42 11
12
13
14
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมแผนเวชระเบียน
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม HA. เที่ยงวัน
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม ชี้แจงกองทุน สปสช. 64
ดูเหตุการณ์นี้พัฒนาปฎิทินออนไลน์ กลุ่มงาน ปย...
ดูเหตุการณ์นี้ แนวทางการ ตรวจโควิด ต่างด้าว
15
ดูเหตุการณ์นี้ประสานงาน แนวทาง OSCC.
ดูเหตุการณ์นี้จัดทำแนวทาง เบิกค่ารักษา ต่างด...
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมแสำรวจ คุรุภัณฑ์ คอมพิวเ...
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมจัดทำแผน กลุ่มงาน ปยศ.
ดูเหตุการณ์นี้ติดตาม ข้อมูล การ Refer ของ สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้ติดตามแผน CUP 2564
ดูเหตุการณ์นี้เสนอแผนให้ผอ.
16
ดูเหตุการณ์นี้ประสานเภสัช ค่าใช้่จ่าย ต่างด้...
ดูเหตุการณ์นี้ประสานเภสัช แนวทาง การเปลี่ยนแ...
ดูเหตุการณ์นี้ประสาน แผนเวชระเบียน It.
ดูเหตุการณ์นี้ประสาน ประกัน + ทันตกรรม anc
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พิจารณาแผน ประกัน
ดูเหตุการณ์นี้จัดทำ แบบฟอร์มรายงาน ผลการดำเน...
17
WK43 18
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจสอบ รายได้ ค่ารักษา
ดูเหตุการณ์นี้ทบทวน คำสั่ง
ดูเหตุการณ์นี้สอน การเข้าข้อมูล งาน Claim
ดูเหตุการณ์นี้สอน การใช้งาน rcm
19
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม ศูนย์รายได้
ดูเหตุการณ์นี้ทบทวน การจัดการข้อร้องเรียน
ดูเหตุการณ์นี้สอน การใช้งาน rcm
20
ดูเหตุการณ์นี้ปรับแผน MIS.,เวชระเบียน,IT.
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม Plain fin
ดูเหตุการณ์นี้จัดทำแบบฟอร์ม รายงาน ความเสี่ย...
ดูเหตุการณ์นี้ชี้แจงการเก็บความเสี่ยง และ รา...
21
ดูเหตุการณ์นี้ประสานงานด้านต่างๆ(ทวีพันธ์)
ดูเหตุการณ์นี้ประสานงานด้านต่าง(ทวีพันธ์)
22
23
24
WK44 25
26
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมพิจารณาแผน ปี2564
27
ดูเหตุการณ์นี้ปรับแผน
28
29
ดูเหตุการณ์นี้สรุป/เรียบเรียงแผน
30
ดูเหตุการณ์นี้เสนอแผนให้ผอ.
31